ISG_AWARDS

ISG-CM Habibullah Oration

Previously known as ISG-Astra-Zeneca Oration (earlier known as ISG-Pfizer Oration)

2008 Ajit Sood
2010 S K Yachha
2012 S V Rana
2013 R K Dhiman
2014 Vineet Ahuja
2015 Vinay Dhir
2016 D Nageshwar Reddy
2017 Chetana Vaishnavi
2018 Uday C Ghoshal
2019 S K Sarin
2020 Usha Dutta
ISG-Om-Prakash Memorial Award
2005 Govind K Makharia
2008 Kaushal Madan
2012 Joy Varghese
2013 Ashish Goel
2014 Sudipto Dhar Choudhary
2015 Jaya Agarwal
2016 Amit Dutta
2017 Vishal Sharma
2018 Moinak Sen Sarma
ISG-Zydus Oration (previousy known as Abbott Oration)
2008 Uday Ghoshal
2010 C Vaishnavi
2012 Manisha Dwivedi
2013 Ajay Duseja
2014 Pramod Garg
2015 S S Rana
2016 S P Singh
2017 Govin K Makharia
2018 Anil Arora
2019 S K Sinha
2020 Rakesh Kochhar
ISG-S R NAIK MEMORIAL AWARD
2007 B C Sharma
2008 R K Dhiman
2012 Praveen Sharma
2013 Ramesh Kumar
2014 Virendra Singh
2015 Anil Arora
2016 Govind K Makharia
2017 S P Singh
2018 Shalimar
2020 Vishal Sharma
ISG-P N CHUTTANI ORATION
2019 Rakesh Aggarwal
2020 Manu Tandon
F P Antia Lifetime Achievement Award
1Prof B N Tandon New Delhi - 2007
2Dr V I Mathan Vellore
3Prof S K Mehta Chandigarh
4Dr D N Guha Mazumder Kolkata
5Dr V Balakrishnan Cochin
6Dr CM Habibullah Hyderabad
7Dr Subrat Kumar Acharya New Delhi
8Dr Shiv Kumar Sarin New Delhi
9Dr Mohammad Sultan Khuroo Srinagar
10Dr Rakesh K TandonNew Delhi
11Dr Randhir Sud New Delhi
12Dr DNageshwara Reddy Hyderabad
13Dr Philip Abraham Mumbai - 2016
14Dr Sohan Lal Broor New Delhi – 2017
15
16
17 Dr Sharad ShahMumbai, 2019
18 Dr H K Chuttani New Delhi, 2019
19 Dr K Raghuram Chennai, 2019
IJG – ISG Most Cited Paper of the Year Award 2020:

“Effectiveness and safety of adalimumab biosimilar in inflammatory bowel disease: A multicenter study”- Nagesh Kamat, Saurabh Kedia, Uday C. Ghoshal, Abhimanyu Nehra, Govind Makharia, Ajit Sood, Vandana Midha, Varun Gupta, Gourdas Choudhuri & Vineet Ahuja

ISGCON